Bezpieczeństwo w sieci-Internet, to jeden z najważniejszych mediów wykorzystywany zarówno do pracy, nauki, jak i rozrywki. Ma wiele zalet. Niestety niesie ze sobą również wiele zagrożeń. Dlatego w naszej szkole realizujemy działania, których celem głównym jest wdrażanie uczniów do rozważnego korzystania z komputera i gier internetowych. Tematem zajęć lekcji wychowawczych uczniów klas 4-6 było „Bezpieczeństwo w sieci”. Uczniowie pracując w grupach dokonali podziału gier komputerowych na dobre i złe. Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat tego, z jakich gier korzystają uczniowie i jakie mają z tego korzyści. Wspólnie ustalono strony internetowe z grami przyjaznymi dzieciom i młodzieży oraz ustalono zasady dotyczące korzystania z gier. Również uczniowie klasy 2b rozmawiali o zagrożeniach, jakie mogą napotkać dzieci korzystające z gier komputerowych i prób nawiązania z nimi kontaktu za pomocą łączy internetowych. Dowiedziały się jak w takich sytuacjach postępować. Rodzicom zostały przekazane broszury informacyjne zachęcające do udziału w życiu internetowym ich dzieci. Dzięki tym działaniom może uda się uniknąć wielu zagrożeń.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.