Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna… T. Różewicz Jako młodzi Polacy kochamy i szanujemy nasz kraj – Polskę, jednak to co w niej dla nas najcenniejsze mamy blisko siebie: ,,to nasza mała ojczyzna”. Dnia 22. 01.2018 r. odbył się apel z okazji 73. rocznicy wyzwolenia miasta Konina spod okupacji hitlerowskiej. Uczniowie z klasy szóstej przedstawili burzliwe dzieje naszej małej ojczyzny w okresie II wojny światowej. Prezentowali patriotyczne wiersze oraz wiersze naszej lokalnej poetki p. Danuty Olczak. Była to niecodzienna lekcja historii i wychowania patriotycznego

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.