{phocagallery view=category|categoryid=375|imageid=4978|float=left|pluginlink=1}Rok 2013 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Powstania Styczniowego.

Celem utrwalenia w pamięci obecnych i przyszłych pokoleń koninian wydarzeń historycznych, ważnych dla dziejów ziemi konińskiej, w roku Powstania Styczniowego, w hołdzie Bohaterom znanym i nieznanym walk z tego okresu odbyły się w dniu 22 marca 2013 roku uroczystości, w których uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły.

Pierwszą z nich było nadanie nazwy rondu w Pątnowie – „Bitwy pod Pątnowem 1863”. Następnie w lesie, w miejscu bitwy powstańczej zwanej „Pod Olszowym Młynem” ( za Elektrownią Pątnów), gdzie Polacy 150 lat temu pod dowództwem Kazimierza Mielęckiego stoczyli krwawy bój z Rosjanami o wolność i niepodległość Ojczyzny, wzięliśmy udział  w odsłonięciu tablicy pamiątkowej pod którą złożyliśmy kwiaty. Uroczystości te były dla nas prawdziwą i piękną lekcją patriotyzmu, „spłacaniem długu” wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolność.

Opracowanie i zdjęcia: A. Czechowska